sobota, 21 września 2013

Fundacja Rejs Odkrywców w MOW Kamionek Wielki

W piątek o 16 w szkole miało miejsce z przedstawicielem, Prezesem Zarządu  Fundacji "Rejs Odkrywców" - Panem Marcinem Maszewskim.


Więcej na temat Fundacji: TUTAJ

Podczas spotkania nasi uczniowie dowiedzieli się:

1. MOW Kamionek Wielki otrzymał 10 miejsc dla uczniów + 2 miejsca dla opiekunów na rejs żaglowcem STS "Fryderyk Szopen" w terminie 1-9 września 2013r.
2. W rejsie mogą wziąć także udział chłopcy, którzy opuszczą już MOW (osiemnastolatkowie i ci, którzy ukończą szkołę)
3. Warunkami udziału w rejsie jest: podniesienie średniej ocen w nauce o 0,5 stopnia (średnia do indywidualnego rozpatrzenia), 30 godzin przepracowanych społecznie,  a jej wykonanie potwierdzi opiekun lub inna osoba pełnoletnia, nie rodzic, która nadzorowała pracę;ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na temat rejsów i zasadach uczestnictwa w programie jest Jerzy Sukow.

Najbardziej chcielibyśmy, aby była to miłość do żagli. Dlatego Fundacja Rejs Odkrywców organizuje rejsy na żaglowcach, w które zabiera dzieci i młodzież, będące pod opieką ośrodków opiekuńczo – wychowawczych. Celem rejsów jest zachęcenie młodzieży do dalszego, także samodzielnego kontaktu z żaglami, zaprezentowanie żeglarstwa jako aktywnej formy spędzania czasu, kształtującej odpowiedzialność i charakter.
Ale pasja żeglowania nie jest obowiązkowa.
Chodzi o to, aby poznawać siebie, odkrywać swoje pasje, zainteresowania, mocne lub słabe strony i znaleźć dobry pomysł
na ich wykorzystanie.
Rejsy Odkrywców, które organizuje Fundacja, nie są prezentem. Są nagrodą.

poniedziałek, 16 września 2013

Baltic Gate, czyli pływanie bez smarowania

Bałtycka afera z masłem, czyli pływanie bez smarowania


Kolejna afera w polskiej polityce? Nie. Zatarty silnik w rządowej Rivie? Też nie.


To powód niezadowolenia młodzieżowej załogi na żaglowcu „Generał Zaruski”… ale po kolei. Wrześniowy Bałtyk. Siedmiodniowy morski rejs szkoleniowy. Rytm dnia wyznaczają wachty dzienne i nocne, rytm wacht wyznacza dzwon okrętowy. Mapa, kroczek (cyrkiel nawigacyjny), ołówek, dziennik pokładowy to wrześniowe przybory szkolne. Rozrywki elektroniczne zamiast komputera zapewnia nawigacja satelitarna, chartplotter, ekran radaru. Zamiast lekcji biologii – wizyta w delfinarium i muzeum fauny i flory w Kłajpedzie na Litwie, chełbie modre na plaży. Geografia? Czterdzieści dwa kilometry na wycieczce wzdłuż wydm na Mierzei Kurońskiej. Zajęcia praktyczne – przygotowanie posiłków dla 26 osób załogi. Muzyka to wspólne śpiewanie z gitarą.  Dodatkowo alarmy (na szczęście ćwiczebne: opuszczenia statku, pożarowy, manewrowe. Język angielski potrzebny do porozumiewania się między członkami załogi… o co tu chodzi? Bolą ręce od stawiania żagli, boli głowa od nowych nazw, tyle lin, części systemów…. Nie zabrakło nawet chodzenia na rejach na stojącym long side do burty litewskim STS Brabander.
Młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim i starsi członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego TOLKMICKO wraz z podopiecznymi fundacji „Ocean Marzeń”, kolegami z Danii  i Litwy przez tydzień wspólnie pracowali w załodze. Nauczycielami byli instruktorzy, dyrektorem – kapitan Jerzy Jaszczuk, wychowawcą (dość surowym, choć tym razem łaskawym) – Morze Bałtyckie. Odwiedzone kraje: Łotwa (Liepaja) i Litwa (Kłajpeda) oraz port w Jastarni i Gdyni za Zatoce Gdańskiej. Tutaj została dotknięta (dosłownie) historia polskiego żeglarstwa: statek-muzeum Dar Pomorza.

Załoga miała także wziąć aktywny udział w konferencji uczestników projektu MAST, którzy przybyli ze Szwecji, Danii, Litwy oraz Polski. Opowiadali o swoich przeżyciach, wrażeniach, podpowiadali koordynatorom, kapitanom, oficerom, co należy poprawić, zmienić w kolejnej edycji projektu.
Projekt MAST, którego organizatorem jest MOSiR Gdańsk – armator żaglowca STS Generał Zaruski to przedsięwzięcie żeglarskie skierowane do młodych ludzi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, problemami z zachowaniem, emocjami, nauką szkolną. Uczestnicy nie płacą za udział w rejsie. Udział nauczycieli/opiekunów na pokładzie gwarantuje, że szkolenie na morzu stanowi część codziennej edukacji. Rejs jest także formą resocjalizacji.
Idea Generała Mariusza Zaruskiego (1867-1941) – pioniera polskiego żeglarstwa, założyciela TOPRu, instruktora ZHP, adiutanta Prezydenta RP, generała brygady WP, narciarza, grotołaza, fotografika, pisarza, malarza, zesłańca, wychowawcy młodzieży spełnia się w Zjednoczonej Europie pod żaglami jachtu, który powstał z Jego inicjatywy.
A afera z masłem – zabrakło w połowie rejsu, ale kto by się przejmował.

Jerzy Sukow, nauczyciel/instruktor żeglarstwa w MOW Kamionek Wielki

Wypowiedzieli się (ortografia zachowana oryginalnie): „Zbyt długo trwało płynięcie Bujało za bd Nie podobało mi się nastawienie dorosłych do mnie i Doriana”, „Podobało mi się współpraca załogi dyscyplina, praca zawszy było coś do zrobienia Nie podobało mi się – choroba morska i wstawanie rano J”, Było bardzo fajnie choć czasami dużo pracy. Nauczyłem się żeglować i sterować statkiem. Chwilami mocno kołysało i wiało. Ale mi się podobało i jestem zadowolony.”, „Podobało mi się, ale za dużo było wacht, i za mało snu. Generalnie było fajnie nie żałuje.”, "Podobało mi się, ponieważ można było posterować statkiem i być na nawigacji. Było fajnie, gdy wstawialiśmy żagle, wpływaliśmy do portu. Jedzenie było dobre i dużo go było, było co jeść."


LINK do Gazeta Elbląg
piszą też w Dzienniku Elbląskim: LINK
LINK do Portelu - elbląskiej gazety internetowej
LINK do tekstu na oficjalnej stronie STS Generał Zaruski 

GALERIA ZDJĘĆ 


środa, 4 września 2013

Projekt prowadzony w MOW przykładem dobrej praktyki Kuratorium Oświaty w Olsztnie

Z przyjemnością oznajmiamy, że projekt prowadzony w naszej placówce: Metodologia diagnozy ICF w uczeniu zawodowym" w ramach programu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji "Leonardo da Vinci" został wybrany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie jako przykład dobrej praktyki.

Odnośnik do strony Kuratorium: LINK