Program „Starszy brat” 2011-2012 realizowany metodą projektu

Program „Starszy brat”
realizowany metodą projektu

1.  Tytuł : „Starszy brat”
2.  Organizatorzy i koordynatorzy programu :
Bożena Szczodrowska,
Danuta Pazdrat,
        Leszek Grędziński.
3.  Osoby współpracujące :
§  Magdalena Kuligowska
§  Dawid Tryba
§  Danuta Miszkowicz
§  Anna Wojtczak
§  Romuald Wesołowski ( konsultacja pedagogiczna )
§  Ewa Maczuga
4.  Miejsce realizacji programu :
§  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 6 w Elblągu
§  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
§  Teren Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
5.  Uczestnicy programu :
§  Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych – uczniowie SP nr 6 w Elblągu
§  Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Kamionku Wielkim
6.  Czas trwania programu :
Wrzesień – czerwiec roku szkolnego 2011/2012
7.  Cele programu :
§  Pomoc dzieciom młodszym ( nawiązanie pozytywnej, dobrej relacji )
§  Pomoc wychowankom MOW w tworzeniu postaw akceptowanych społecznie
§  Uwrażliwianie wychowanków MOW na potrzeby innych osób
§  Rozwój kompetencji interpersonalnych poprzez nawiązanie indywidualnych, trwałych, osobistych i odpowiedzialnych postaw i więzi między wychowankami MOW a dziećmi młodszymi
§  Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole, w grupie
§  Podniesienie samooceny wychowanków MOW ( czuję się potrzebny – mogę pomóc innym, nie jestem z marginesu )
8.  Geneza programu :
Program „Starszy brat” ma swoje źródła w tradycji amerykańskiej. Narodził się z potrzeby serca,
z bezinteresownej gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Polega na wytworzeniu dobrej relacji oraz więzi emocjonalnej między dzieckiem ( mniejszym, słabszym )
a mentorem ( opiekunem i przewodnikiem – starszym bratem). Ta dobra relacja jest korzystna dla obu stron. Wytworzona więź między „przyszywanym rodzeństwem” chroni uczestników przed zagrożeniami, ryzykownymi wyborami i demoralizacją. Więź niesie efektywną pomoc
i nadzieję osobom uczestniczącym w programie na rozwiązanie trudnych sytuacji.
9.  Etapy realizacji :
§  Nabór wychowanków do grupy uczestniczącej w programie
( Spotkania informacyjne )
§  Spotkanie organizacyjne wybranej grupy
z koordynatorami programu ( wyjaśnienie zasad uczestnictwa w programie, wyjaśnienie celów programu )
§  Podpisanie kontraktu z grupą ( zobowiązanie do przestrzegania określonych zasad i norm )
§  Realizacja programu
§  Podsumowanie programu
§  Sprawozdanie i prezentacja efektów programu


10.       Formy realizacji programu :

Termin realizacji
Nazwa zajęć
Osoba odpowiedzialna
Wrzesień
Święto pieczonego ziemniaka
Wszyscy nauczyciele
Październik
Zajęcia plastyczne - JESIEŃ
A.  Wojtczak
B.  Szczodrowska
Listopad
Andrzejki
n-le SP 6
B.Szczodrowska
grudzień
Wigilia

Wszyscy nauczyciele
Styczeń
Zajęcia muzyczne
B.Szczodrowska
D.Miszkowicz
Luty
Zajęcia sportowe
L.Grędziński
D. Tryba
Marzec
Pierwszy Dzień Wiosny
Wszyscy nauczyciele
Kwiecień
Gry i zabawy ruchowe
L.Grędziński
D. Tryba
Maj
Zajęcia terenowe – wyprawa do lasu
Wszyscy nauczyciele
czerwiec
Podsumowanie projektu - ognisko
Wszyscy nauczuciele

11.     Wartość programu :
Program jest mentoringiem planowanym, który polega na zorganizowanym działaniu. Zasadniczym celem jest wytworzenie u naszych wychowanków postawy empatii, opiekuńczości, troskliwości wobec młodszych, słabszych  – powierzonych ich opiece – dzieci., zmniejszenie zachowań agresywnych, postawa wywiązywania się z obowiązków, zachęcenie do życia z zastosowaniem norm uznanych społecznie, służenie innym pomocą, radą, doświadczeniem, dzielenie się swoimi radościami i troskami.
        Program w sposób systemowy, skuteczny i kontrolowany w oparciu o znane i akceptowane zasady, bez wielkich nakładów pozwoli z jednej strony nieść pomoc słabszym i młodszym, z drugiej – pomoże osiągnąć lepsze efekty w procesie resocjalizacji wychowanków MOW. Pomoże również naszym wychowankom poczuć się potrzebnym, akceptowanym, pozwoli na stały kontakt ze środowiskiem masowym i powrót do społeczeństwa z nawykiem niesienia pomocy osobie słabszej, młodszej, chorej.

DZIAŁANIA: 

 27 września 2011 r.
Pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym – ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA.  Chłopcy przygotowali gry  i zabawy ruchowe. Dzieci świetnie się bawiły ale największą atrakcją było ognisko - pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
 25  października  2011 r.
Zajęcia plastyczne to sprawdzony sposób na dobrą zabawę. Wspólnie wykonaliśmy piękne jesienne drzewka. Każdy mógł powiesić na nich pomalowany przez siebie listek. Było co podziwiać…


29  listopada  2011 r.
Święto wróżb – imieniny Andrzeja. Chłopcy przygotowali stoiska z wróżbami i przepowiedniami. Dzieci nie mogły się doczekać. Kolejki były ogromne i śmiechu co nie miaraJ
 20  grudnia  2011 r.
Bardzo uroczysty dzień – tym razem dzieci ze świetlicy przygotowały dla naszych chłopców niespodziankę – piękne świąteczne przedstawienie. Potem wspólnie opowiadaliśmy o świątecznych zwyczajach i tradycjach, dzieliliśmy się opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy.  
GALERIA


28 lutego 2012 r.
Czas na relaks ! dzisiaj nasze ulubione zajęcia sportowe. Trochę wysiłku nikomu nie zaszkodzi a jak jeszcze pomagają  chłopcy –  zmęczenie szybko mijaJ
GALERIA


20  marca  2012 r.
Niedługo święta wielkanocne więc zajęcia plastyczne związane z jajkami. Wykonaliśmy je techniką Decoupage  przy pomocy pani Ani Wojtczak i pani Kasi Filip. Dzieci były zachwycone a nasi wychowankowie jak zwykle spisali się na medalJ

GALERIA


17  kwietnia  2012 r.
W tym m miesiącu ulubione zajęcia dzieci – gry i zabawy najpierw rozplątywanie węzełków, potem zabawa w zbieranie wyznaczonych rzeczy a na koniec – zabawa w numerki i pytania. Rywalizacja  trwała do samego końca! Wszyscy świetnie się bawili

GALERIA 


15  maja  2012 r.
Zrobiło się ciepło – czas na zajęcia w plenerze. Do wykorzystania boiska na nowym Orliku. Chłopcy z chęcią bawili się z dziećmi i prowadzili poszczególne konkurencje. Największym powodzeniem cieszyły się zabawy w „Szczura” oraz przeciąganie liny. Dzieciom nie chciało się wracać do domuJ


GALERIA


19  czerwca  2012 r.
W dniu dzisiejszym zakończyliśmy projekt „Starszy brat”. Pożegnaliśmy się z dziećmi z wielkim hukiem – nasz koncert słychać było w całej szkoleJ wszyscy bawiliśmy się doskonaleJ dzieci nie chciały nas puścićJ Było nam bardzo miło, kiedy pani kierownik świetlicy wręczyła podziękowania a dzieci przygotowały piękne aniołki. Szkoda, że to już ostatni raz…
W projekcie wzięli udział następujący wychowankowie ośrodka :
Wojciech Haniewicz, Michał Zagroba, Mateusz Rauchut, Krzysztof Marek, Łukasz Naumowicz, Kamil Sobiech, Mateusz Fydrych, Kamil Krajza, Gerard Święcicki, Przemysław Danielski, Krystian Bieńkowski, Jakub Góra, Szymon Wiśniewski, Olaf Kula, Łukasz Krzyżanowski, Adrian Brzewiński, Dariusz Pink, Mateusz Małachowski, Paweł Roman