wtorek, 9 maja 2017

W JEDNOŚCI SIŁA

Od kilku tygodni w naszej placówce realizowany jest program edukacyjny "W jedności siła". Celem programu jest zdopingowanie naszych podopiecznych do pracy nad sobą. Wpływ na zakwalifikowanie i uczestnictwo w programie będzie miał utrzymywany progres w zachowaniu i nauce, czego odzwierciedleniem jest otrzymywana ocena resocjalizacyjna. poza tym wychowankowie będą mieli ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego. poznają podstawy kajakarstwa oraz jego odmianę - kajakarstwo zwałkowe. Podstawą w kajakarstwie zwałkowym jest współpraca przy pokonywaniu przeszkód na rzece - stąd hasło programu - W JEDNOŚCI SIŁA. Realizacja programu oparta jest o działające od trzech lat w placówce Koło Kajakowe oraz na posiadanej bazie sportów wodnych - Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu. Została ona oddana w użytkowanie naszej placówce przez Starostwo Powiatowe w Elblągu. Dodatkowo dwóch wychowawców ukończyło kurs instruktora kajakarstwa.
Program zakłada wytypowanie grupy dwunastu wychowanków, którzy będą uczestniczyli w zajęciach. Przedstawione zostaną im warunki. Co najmniej poprawne zachowanie i dobre oceny w szkole. Pierwszy etap przewiduje przeprowadzenie szkolenia kajakowego na terenie Stanicy Wodnej. Odbywają się praktyczne zajęcia pływania kajakiem, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo zachowania się na akwenach wodnych. Następnie planowane są kilkugodzinne wycieczki po Zalewie Wiślanym, mające nauczyć chłopców pływania w grupie. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie zajęć z kajakarstwa zwałkowego. Najpierw chłopcy zostaną zapoznani z stosowaniem technik przy pomocy przekazu multimedialnego. Następnie planowane są wyjazdowe spływy po wytypowanych polskich rzekach. Podczas pokonywania naturalnych przeszkód na rzece, członkowie zespołu muszą się wzajemnie wspierać i współdziałać, by bez wychodzenia z kajaka wszyscy mogli kontynuować spływ. Każdy zespół będzie pod opieką wychowawcy - instruktora a całość grupy wynajęty przewodnik. Dobór rzek, po których będą odbywać się spływy zostanie dokonany pod kątem bezpiecznego pokonania go przez naszych wychowanków. Planowane jest przeprowadzenie trzech spływów wyjazdowych.
 Cały program ukierunkowany jest na resocjalizacje naszych podopiecznych, by powrócili do społeczeństwa jako pełnowartościowe jednostki. W trakcie realizacji programu szczególny nacisk będzie położony na wzajemne poszanowanie, odruch niesienia pomocy potrzebującym, współpracę w zespole. Będzie to więc kolejna okazja do kształtowania prawidłowych postaw wśród wychowanków.


 Dzięki prowadzonym zajęciom, wychowankowie naszej placówki będą mieli możliwość zapoznania się z ciekawą alternatywą spędzania czasu wolnego. Poznają okoliczne tereny Wysoczyzny Elbląskiej z perspektywy kajaka na Zalewie Wiślanym - uwrażliwienie na otaczającą nas przyrodę. Wdrażana zostanie nauka współdziałania w grupie, wzajemnej odpowiedzialności. Chłopcy poznają inne regiony Polski podczas realizowanych spływów kajakowych. Zwracana będzie szczególna uwaga na poczucie odpowiedzialności za pozostawienie przyrody w naturalnym kształcie.
Program finansowany jest przez Fundacje BZ WBK Banku Dziecięcych Uśmiechów

Opiekunowie Koła Kajakowego
Mateusz Gagjew
Gerard SwatowskiXIX OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU W BIEGACH NA ORIENTACJE

XIX OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU ELBLĄSKIEGO W BIEGACH NA ORIENTACJE

W dniu 06.05.17 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Biegach na Orientacje. Były to ostatnie zawody GP Elbląga w Biegach na Orientacje podczas których można było uzyskać cenne punkty. Jednocześnie jest to najważniejsza runda cyklu ponieważ zwycięzca staje się Mistrzem Powiatu. Zawody rozegrane zostały w Elbląskiej Bażantarni i odbyły się przy pięknej słonecznej pogodzie. Na starcie otrzymaliśmy mapy na których w zależności od kategorii wiekowej znajdowały się wskazówki gdzie w lesie ukryte są punkty kontrolne. To już drugie zawody które odbywały się za pomocą elektronicznego pomiaru czasu SPORT IDEM. Każdy zawodnik otrzymywał chip za pomocą którego odbijał obecność w punkcie kontrolnym. Nasi zawodnicy mieli pewne trudność z odnalezieniem w lesie wszystkich punktów ale na mecie mogliśmy cieszyć się kolejnym zwycięstwem. Zawody te ukończyliśmy z wielkim sukcesem. W dwóch kategoriach wiekowych nasi zawodnicy stawali na podium. Mistrzem Powiatu Elbląskiego w kategorii ponad gim został Dominik Cwilik. I wice Mistrzem powiatu w kat gim został Patryk Czapka natomiast II wice Mistrzem w tej samej kategorii został Dastin Burzyński. Po wręczeniu medali i dyplomów organizatorzy losowali drobne nagrody rzeczowe.

MG
kategoria ponad gim
kategoria gim