wtorek, 21 listopada 2017

LEKCJA HISTORI W WARSZAWIEW dniu 16 listopada grupa młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim wraz z nauczycielem historii Bożeną Szczodrowską oraz wychowawcą Magdaleną Kuligowską, uczestniczyła  w zajęciach z lekcji historii w Warszawie z Panem Piotrem Łubieńskim, byłym więźniem byłego obozu KL Stutthof , uczestnikiem Powstania Warszawskiego i przede wszystkim naszym wieloletnim przyjacielem, który w listopadzie obchodzi 90 urodziny. Z tej okazji zorganizowaliśmy wspólnie z wychowankami MOW w Warszawie przy ul. Dolnej uroczyste       spotkanie dla jubilata, wysłuchaliśmy jego wspomnień i dzięki jego ogromnej wiedzy poznaliśmy historię Warszawy z okresu II wojny światowej.
Zwiedzaliśmy także w asyście Pana Piotra Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym Pan Piotr Łubieński brał czynny udział, przed aresztowaniem i osadzeniem w KL Stutthof i Stare Miasto, gdzie znajdowaliśmy miejsca pamięci z okresu II wojny światowej. Wychowankowie mieli możliwość znaleźć się w tych miejscach, gdzie odbyło się odbicie Rudego, bohatera A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec” Pod Arsenałem przez bojówkę harcerską „Szarych Szeregów”, zobaczyć w którym miejscu stacjonowało powstańcze wojsko i dowództwo Armii Krajowej, w którym miejscu powstańcy dokonywali ewakuacji do kanałów, zobaczyli pamiątkowe tablice znajdujące się w miejscach gdzie dokonywano zbrodniczej egzekucji  lekarzy, pielęgniarek, harcerzy, ludności cywilnej, zapoznali się z mapą rozmieszczenia w Warszawie placówek gestapo i granice getta warszawskiego.  Dowiedzieliśmy się także gdzie mieszkał szewc Jan Kiliński, który wsławił się w Powstaniu Kościuszkowskim w walce o Niepodległość Polski, zdobywając honory wojskowe pułkownika. Dowiedzieliśmy się kto i w jaki sposób pomagał Polakom podczas walki w Powstaniu, jaki jest    symbol Polski Walczącej, kto był pierwowzorem dla wizerunku Syrenki Warszawskiej i jak wyglądała Warszawa po II wojnie światowej.
Obrazował to film „Miasto ruin”, ponad 5 minut symulacji lotu „Liberatora”  - samolotu nad zniszczoną i wyludnioną Warszawą z roku 1945. Ta cyfrowa rekonstrukcja jest stałym elementem ekspozycji od roku 2010 i w świadomości zwiedzających pozostaje fakt, że Warszawa zbudowana jest od nowa i znajduje się na ruinach starej Warszawy. Nasz przyjaciel, Kapitan Piotr Łubieński uświadomił nam, że wywożenie gruzów z Warszawy po II wojnie światowej trwałoby 10 lat, przy założeniu że dziennie wywożono by 500 ton! Wiemy więc, że z przepięknego Zamku Królewskiego pozostała tylko 1 wieża, pozostałe zaś zostały zrekonstruowane, podobnie jak Pałac Branickich, Pałac Staszica czy Pałac Potockich oraz Kolumna Zygmunta – symbol Placu Zamkowego Starego Miasta w Warszawie, jaki powstał w 1885 roku i został zrekonstruowany (po całkowitym zniszczeniu przez Niemców) w latach 1948 – 1949.
W Muzeum Katyńskim czyli Oddziale Martyrologicznym Wojska Polskiego, poznaliśmy nową dla nas historię Polski: historię represji komunizmu i skutki Paktu Ribbentrop – Mołotow.  Od roku 1918 do 1945 Polska w dalszym ciągu walczyła o Niepodległość. 20 lecie międzywojenne było dla Rosji i Niemiec czasem przygotowania na kolejny atak na niepodległą Polskę. Po ponad 120 latach niewoli II wojna śwatowa miała być IV rozbiorem Polski. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i miejsca kaźni dokonywanej przez faszystów to    tylko    jedna  część tragicznej historii Polski. Na jej kartach zapisany jest też terror sowieckiej zagłady polskich elit w Akcji AB – Katyń. Muzeum Katyńskie jest pierwszą na świecie placówką badawczą dokumentującą zbrodnię katyńską na 22 tysiącach jeńców i więźniach przetrzymywanych  w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Śmierć tysięcy oficerów i inteligencji polskiej  w Lasach Katyńskich  i w tak okrutny sposób dokonana zbrodnia pozostaje „Raną, która się nie zagoi”. Liczne pamiątki po ekshumacji, dokumenty i zdjęcia uświadamiają  ogrom zniszczeń i ogrom ofiar złożonych przez Polaków podczas II wojny światowej. Cześć i chwała Bohaterom.


 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCIDnia 11.11.2017 w naszej placówce odbył się uroczysty wieczór na okoliczność Święta Niepodległości. W tym roku po raz pierwszy organizowała go I grupa wychowawcza. 


Wychowankowie tej grupy (Filip Kolek, Robert Szwaba, Kacper Płuciennik, Wiktor Jankowski, Rafał Korba, Patryk Słojewski) po odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawili fakty historyczne, recytowali wiersze oraz rozśpiewali całą aulę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim pieśniami patriotycznymi. 

Na koniec uroczystego wieczoru wszyscy degustowali rogale świętomarcińskie na okoliczność dnia św. Marcina. Rogale były przesmaczne, a przede wszystkim upieczone przez wychowanków na kierunku kucharz.                    

ZDJĘCIA 


 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKUDo kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba,
Tęskno mi Panie…”
Słowa poety Cypriana Kamila Norwida towarzyszyły nam podczas uroczystości związanych z obchodami 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, jakie świętowaliśmy także w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
Wychowankowie 4 grupy wychowawczej przygotowali pod kierunkiem wychowawcy Magdaleny Kuligowskiej spektakl pt: „Pociąg do wolności”.  Udział w uroczystości wzięli wychowankowie: Kamil Świerczyński, Jan Sakowicz, Nikolas Kaniewski, Adam Kiciński, Adam Potoczek, Dawid Purzycki i Mariusz Grabowski.  Byli to większości ci sami wychowankowie, którzy w poprzednim roku szkolnym  przygotowali dla DPS przedstawienie z okazji Dnia Flagi. 
Poszczególne stacje były prezentowane za pomocą symboli i rekwizytów w formie przedstawienie teatralnego, a więc: Niewola, Powstania, Wojna i Niepodległość. Była to także okazja do uporządkowania wiedzy z zakresu historii Polski i przybliżenia sylwetek ważnych osobistości, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce tj. m.in. Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Krasicki, Tadeusz Kościuszko, Józef Wybicki, Henryk Dąbrowski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Józef Bem, oraz poetów i artystów takich jak : Maria Konopnicka, Juliusz Słowacki czy Fryderyk Chopin, jakich dzieła wspominamy do dzisiaj.
Wraz z publicznością odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne: „ O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „My pierwsza brygada” oraz „ Warszawiankę”. Towarzyszyły nam też piękne wiersze, jakie mimo lekkiego stresu wychowankowie pięknie wyrecytowali. Najwięcej wzruszeń dostarczyła nam scena alegorii rozbiorów Polski i rozdarcie na 3 części mapy Polski oraz kopia Przysięgi Tadeusza Kościuszki, jaka przywołaliśmy z roku 1794 z rynku w Krakowie. 

 Towarzyszące widzom słowa „Roty” oraz muzyka niech pozostaną w naszej pamięci, a jeden  szczególny utwór ( wiersz  Władysława Bełzy), niech zapamięta każde polskie dziecko:  „Kto Ty jesteś? Polak mały; jaki znak Twój? Orzeł biały. Gdzie Ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju?? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę.”

MK

PROJEKT EDUKACYJNY ''LEKCJE W TERENIE''W środę 8 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu zajęć „Lekcje w terenie”, realizowanego w bieżącym roku szkolnym.
Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia  o profilu kucharz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim pod opieką pani Agaty Ojrzyńskiej i pani Xymeny Swatowskiej  wraz z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Elblągu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Restauracji Studnia Smaków w Elblągu. 
            Młodzież miała możliwość poznać restaurację „od kuchni”. Dostępne dla niej były pomieszczenia zakładu gastronomicznego: sala konsumencka, kuchnia właściwa, przygotowalnia, rozdzielnia kelnerska, magazyny oraz pomieszczenia socjalne. Uczniowie obejrzeli również wyposażenie kuchni właściwej - urządzenia grzewcze. Szczególne zainteresowanie przyszłych kucharzy wzbudziło przygotowanie potraw metodą sous – vide, która pozwala na zachowanie naturalnego smaku i wysokiej  jakości potraw. Z mozaiki pytań uczniów i opowieści kucharza restauracji, chłopcy mogli wyobrazić sobie, jaki ogrom pracy należy włożyć w prowadzenie takiej działalności.
            Całe spotkanie toczyło się w niezwykle gościnnej i przyjaznej atmosferze. Umilone zostało poczęstunkiem w postaci pysznej pizzy, której proces powstawania uczniowie mogli obserwować.
            Zajęcia edukacyjne w restauracji były okazją do poznania pracy kucharzy, promowania wśród uczniów dobrych form spędzania wolnego czasu, kulturalnego zachowania, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz rozwijania ciekawości świata.

A.Ojrzyńska
X.Swatowska